Parkveien 8, Holmestrand

Trykk på linkene under for å se vedleggene til nabovarselet. Vi trenger ikke bekreftelse eller signatur for mottatt varsel.

D1 Situasjonsplan

D2 Delekart

E1 Plan 1. Etasje

E2 Plan 2. Etasje

E3 Snitt A og B

E4 Fasade Sørvest og Nordvest

E5 Fasade Nordøst og Sørøst

E6 Perspektiv

Les mer om dine rettigheter i artikkelen «Har du mottatt et nabovarsel»

Les mer om nabovarsel i artikkelen «Nabovarsel – hvem, hva, hvorfor og hvordan»