Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel – og motsatt

Artikkelen inneholder nyttig informasjon om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Dette er en form for bruksendring som normalt kan besørges av tiltakshaver. 

 

Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for en fast pris på søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

 

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel – Hva loven sier

Byggesaksforskriftens (SAK10) § 2-1, sier:

En må søke om tillatelse til bruksendring når et byggverk skal tas i bruk til noe annet enn det byggverket opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til. Tilsvarende gjelder for tilrettelegging for annen bruk. Det gjelder også når bruksendringen gjelder del av en bygning, for eksempel å innrede kjellerboder til kjellerstue.”

Den type bruksendring som er nevnt i denne artikkelen kan forestås av tiltakshaver (se SAK10 § 3-1, bokstav c).

Teknisk forskrift (TEK17) § 1-2, åttende ledd, gir unntak gir unntak fra enkelte av kravene ved slik bruksendring, men bare ved bruksendring av rom som har tak, vegg eller gulv direkte mot hoveddel i boenheten. Unntaket gjelder kun bruksendring i bolig der oppføring av boligen ble omsøkt før 1. juli 2011.

 

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel – Oversatt til norsk

Rommene i en bolig kan plasseres i to kategorier: hoveddel og tilleggsdel.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel (loft)

Med hoveddel menes: Oppholdsrom, soverom, kjøkken, kjølerom, entre, vindfang, bad, dusjrom, toalett, vaskerom, badstue, rom for svømmebasseng, trimrom, solenergirom som brukes som oppholdsrom også om vinteren (isolert, f.eks innglasset balkong, vinterhage e.l.), rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom disse rommene.

Med tilleggsdel menes: Boder, oppbevaringsrom, garasje, tekniske rom (ventilasjonsrom, fyrrom, heismaskinrom, søppelrom eller liknende), solenergirom som ikke kan brukes som oppholdsrom om vinteren (uisolert, f.eks innglasset balkong, vinterhage e.l.), balkonger, terrasser, portrom, arkader og andre åpne arealer, rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom disse rommene, og mellom disse rommene og hoveddel.

Begreper som ”primærrom” og ”oppholdsrom” er ikke reelt for søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven.

Å ta tilleggsdel av bygning i bruk som hoveddel, eller omvendt, er en søknadspliktig bruksendring. Dette er en bruksendring som kan forestås av tiltakshaver. Det vil i praksis si at tiltakshaver selv kan være ansvarlig for prosjektering (skriftlig planlegging), byggesøknad og utførelse.

 

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel –  byggesøknad med vedlegg

Byggesøknad for denne type bruksendring skal ha de nødvendige vedlegg som gir kommunen nok informasjon til å kunne behandle byggesøknaden. Hvilke vedlegg som er nødvendig kan variere.

Situasjonskart: kommunen vil som regel ha situasjonskart som viser tiltaket tydelig markert. Her er det som regel få markeringer som er påkrevd.

Tegninger: Det må vedlegges tegninger som viser nøyaktig hva bruksendringen går ut på. Snitt- og plantegninger er vesentlig.

Snittegning viser bygningsmyndighetene hvilken romhøyde det omsøkte arealet vil få. Vindushøyder vil også fremgå av snitt. Snitt er mest relevant om tiltaket gjelder bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, da det aktuelle arealet trolig vil få skjerpende tekniske krav (m2, m3, lys og utsyn med mer). Merk at tekniske krav er endret etter 01.01.2016.

Plantegninger forteller bygningsmyndighetene hvordan planløsningen vil bli, og om det omsøkte arealet tilfredsstiller gjeldende forskrifter.

Fasadetegninger vil også være aktuelt om tiltaket gjelder bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Bygningsmyndighetene vil se om rommene har tilfredsstillende egenskaper for lys, utsyn og rømning.

Dokumentasjon på nabovarsling kan også være aktuelt om bruksendringen vil berøre naboers interesser. For eksempel vil nok de fleste naboer sette pris på å få vite at det nærmeste rommet ikke lenger skal være bod for oppbevaring av klær, men snart et øvningsrom for familiens tenåring. Normalt vil det derimot ikke være påkrevd med nabovarsling.

 

Unngå fellene ved bruksendring!

Å bruksendre et areal kan utløse ny søknadsplikt. For eksempel kan bruksendring fra bod til våtrom (bad/wc/vaskerom) gjøre at arealet tilfredsstiller kravet til egen boenhet. Denne boenheten vil da utløse søknadsplikt.

Les mer: Opprettelse av selvstendig boenhet

Ved bruksendring må man også påse at nødvendige romfunksjoner ikke forsvinner. Etter dagens forskrifter stilles det krav til innvendig lagringsplass, og ved å fjerne denne må man synliggjøre hvordan lagringskapasiteten ivaretas.

 

Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for en fast pris på søknad om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

(Bilder er hentet fra DIBK)

12 kommentarer om “Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel – og motsatt

 1. Tidligere eier har gjort om vaskekjeller med bod til kjellerstue og vaskerom uten å søke/ melde kommunen. Hvordan bør vi gå frem for å få dette lovlig? Dette er i tomannsbolig i borettslag.

  1. Hei Kristin. Så fint at du ønsker å bringe forholdene i orden. For å kunne svare på dette må man sammenligne tegninger over godkjent planløsning og «fremtidig» (eller det som har blitt nåværende) planløsning. Dette er en gjennomgang som kommunen kan gjøre sammen med deg i en forhåndskonferanse, og det koster normalt ikke penger.

 2. Hei. Jeg bor i en 6 manns bolig og har tilgang til eget loft via loftsluke. Kun jeg har denne tilgangen men arealet anses i dag som å være felleseie med ekslusiv adgang kun for beboer i leilighet. Jeg har fått godkjennelse av styret i sameiet til å bygge ut loftet til permanent boenhet. Jeg ønsker å gjøre det til et oppholdsrom med en liten loftstue, adskilt soverom og et lite bad. Det jeg lurer på er hvor kompleks søknadsprosessen er for dette. Arbeidet innebærer en endring i bærestrukturen i taket og antakeligvis bruksendring ettersom dette går fra å være et råloft til oppholdsrom med våtrom. Hvor mye dokumentasjon må jeg innhente og bør jeg ha arkitekt til å skisse opp hvordan det kommer til å se ut for å ha en komplett byggesøknad eller kan jeg bare tegne og forklare selv. Jeg forstår det slik at dersom man leverer en ufullstending søknad så kan behandlingstiden utvides til 12 uker. Noe jeg ønsker å unngå.
  Jeg ønsker å gjøre dette riktig ihht alle forskrifter og TEK10 så fagfolk vil bli leid inn til arbeidet men før det ønsker jeg altså å forstå hvordan best gå frem. Kan dere hjelpe meg med dette?

 3. Hei!
  Eg har ein utvendig bod som eg har lyst å leige ut som soverom.
  Eg skal isolere den og sette inn vindu, slik at den er godkjent som oppholdrom.
  Er dette lov dersom eg søker om bruksendring?
  Dei som leiger soverommet/boda skal også få bruke leiligheten min som bad og kjøkken og slikt, men boda blir kun eit soverom.
  Takker for svar!:)

 4. «Normalt vil det derimot ikke være påkrevd med nabovarsling.»
  Når trenger man/trenger man ikke nabovarsel?

  1. Hei Gunnar Alexander Koppang. Vi har erfart at kommuner ber om nabovarsling om bruksendringen innebærer store ulemper for nabo. Dette gjelder nok i mer uvanlige tilfeller, som for eksempel at en bod mot nabo skal bruksendres til øvningsrom for musikk.

 5. Hei,
  Jeg har enebolig med 2 etasjer. Hoveddel og sokkelleilighet. Sokkel er på 79 m2 (vindfang, stua, kjøkken, bad, liten bod, 2 soveromer). Hver etasjen har sin egen inngangsdør. Det er ikke intern forbindelse mellom 2 etasjer
  Jeg vil gjerne å få godkjenning på sokkelleiligheten og evt. leies ut. Jeg må søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. Spørsmål er: for å få godkjenning, skal det være
  intern forbindelse (trappen) mellom hoved etasjer og sokkelleilighet?
  På forhånd takk,

  1. Hei Martin, og takk for ditt spørsmål. Om arealet inneholder alle nødvendige funksjoner for selvstendig boenhet (soverom, kjøkken og bad) og det ikke er intern forbindelse, må arealet omsøkes som selvstendig boenhet. Om du har intern forbindelse må du sørge for at arealet er godkjent som «hoveddel» før du kan bruke det som leilighet. Plan- og bygningsloven berører ikke utleie.

 6. hei,
  jeg har tenkt til og søke om bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel. (garasje skal bli til inngangsparti med gang.) kommunen spør om plantegning med sikringstiltak, hva er det?. har gitt de gamle og nye plantegninger.

Kommentarfeltet er stengt.