Last ned byggeblanketter for byggesøknad

Nedenfor finner du byggeblanketter for bruk i byggesøknader. Byggeblankettene er publisert etter avtale mellom Direktoratet for byggkvalitet og Fram Ingeniørkontor AS.

Alle byggeblankettene er justert etter endringen av 01.01.2016.

Byggeblanketter utformet av oss i Fram Ingeniørkontor AS er designet for gi brukeren en lettere jobb med utfyllingen. Våre blanketter kan redigeres og lagres, samt at de også er programmert med en flettefunksjon; dette gjør at de opplysninger som skrives på én side flettes videre på de neste sidene i samme blankett.

Har du spørsmål om innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

 

Byggeblanketter for bruk i søknadspliktige tiltak

 

5148 – Samsvarserklæring
Byggeblanketter

5149 – Kontrollerklæring med sluttrapport

5151 – Søknad om igangsettingstillatelse

5154-5156 – Byggeblanketter for nabovarsling

5153 – Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

5167 – Søknad om ferdigattest

5168 – Søknad om endring av gitt tillatelse

5169 – Søknad om midlertidig brukstillatelse

5174 – Søknad om tillatelse til tiltak

5175 – Opplysninger om tiltakets ytre rammer

5176 – Boligspesifikasjon i matrikkel

5177 – Søknad om Arbeidstilsynets samtykke

5178 – Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

5179 – Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

5181 – Erklæring om ansvarsrett

5183 – Opphør av ansvarsrett

5184, 5187 – Søknad om ansvarsrett som selvbygger, egenerklæring

5185 – Gjennomføringsplan

5186 – Melding om endring av ansvarsrett

 

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad