Last ned blanketter for byggesøknad

Nedenfor finner du byggeblanketter for bruk i byggesøknader. Alle byggeblankettene er justert etter endringen av 01.10.2020.

Byggeblankettene er designet for gi brukeren en lettere jobb med utfyllingen. Blankettene kan redigeres og lagres.

Byggeblanketter for bruk i søknadspliktige tiltak

5151 – Søknad om igangsetting

5153 – Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

5154, 5155 og 5156 – Opplysninger gitt i nabovarsel + kvittering + nabovarsel

5167 – Søknad om ferdigattest

5168 – Søknad om endring av gitt tillatelse

5169 – Søknad om midlertidig brukstillatelse

Byggeblanketter for byggesøknad5174 – Søknad om tillatelse til tiltak

5175 – Opplysninger om tiltakets ytre rammer

5181 og 5148 – Erklæring om ansvarsrett + samsvarserklæring

5181 og 5149 – Erklæring om ansvarsrett + Kontrollerklæring med sluttrapport

5184 og 5187 – Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig + egenerklæring for selvbygger

5185 – Gjennomføringsplan

5186 – Melding om endring av ansvarsrett

Samtykkeerklæring / nabosamtykke (forenklet)

Klikk deg rundt på nettsiden for å lese mer om byggesøknad