Last ned byggeblanketter for byggesøknad

Nedenfor finner du byggeblanketter for bruk i byggesøknader. Byggeblankettene er utformet og publisert etter avtale mellom Direktoratet for byggkvalitet og Fram Ingeniørkontor AS.

Alle byggeblankettene er justert etter endringen av 01.10.2020.

Byggeblanketter er designet for gi brukeren en lettere jobb med utfyllingen. Blankettene kan redigeres og lagres, samt at de også er programmert med en flettefunksjon; dette gjør at de opplysninger som skrives på én side flettes videre på de neste sidene i samme blankett.

Byggeblanketter for bruk i søknadspliktige tiltak

5151 – Søknad om igangsetting

5153 – Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

5154, 5155 og 5156 – Opplysninger gitt i nabovarsel + kvittering + nabovarsel

5167 – Søknad om ferdigattest

5168 – Søknad om endring av gitt tillatelse

5169 – Søknad om midlertidig brukstillatelse

5174 – Søknad om tillatelse til tiltak

5175 – Opplysnininger om tiltakets ytre rammer

5181 og 5148 – Erklæring om ansvarsrett + samsvarserklæring

5181 og 5149 – Erklæring om ansvarsrett + Kontrollerklæring med sluttrapport

5184 og 5187 – Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig + egenerklæring for selvbygger

5185 – Gjennomføringsplan

5186 – Melding om endring av ansvarsrett

Samtykkeerklæring / nabosamtykke (forenklet)

Klikk deg rundt på nettsiden for å lese mer om byggesøknad