Last ned byggeblanketter for byggesøknad

Nedenfor finner du byggeblanketter for bruk i byggesøknader. Byggeblankettene er publisert etter avtale mellom Direktoratet for byggkvalitet og Fram Ingeniørkontor AS.

Trenger du bistand til din byggesøknad? Besøk oss på vår nettside www.framingenior.no

Alle byggeblankettene er justert etter endringen av 01.01.2016.

Byggeblanketter utformet av oss i Fram Ingeniørkontor AS er designet for gi brukeren en lettere jobb med utfyllingen. Våre blanketter kan redigeres og lagres, samt at de også er programmert med en flettefunksjon; dette gjør at de opplysninger som skrives på én side flettes videre på de neste sidene i samme blankett.

Har du spørsmål om innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Byggeblanketter for bruk i søknadspliktige tiltak

5151 – Søknad om igangsetting

5153 – Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett

5155 og 5156 – Opplysninger gitt i nabovarsel + kvittering

5167 – Søknad om ferdigattest

5168 – Søknad om endring av gitt tillatelse

5169 – Søknad om midlertidig brukstillatelse

5174 – Søknad om tillatelse til tiltak

5175 – Opplysnininger om tiltakets ytre rammer

5181 og 5148 – Erklæring om ansvarsrett + samsvarsrklæring

5181 og 5149 – Erklæring om ansvarsrett + Kontrollerklæring med sluttrapport

5184 og 5187 – Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig + Egenerklæring for selvbygger

5185 – Gjennomføringsplan

5186 – Melding om endring av ansvarsrett

5176 – Boligspesifikasjon i matrikkel

5178 – Sluttrapport med avfallsplan for nybygg

5179 – Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving

5183 – Opphør av ansvarsrett

Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad