Byggesøknad for hytte

Utforming av byggesøknad for hytte er en oppgave som i utgangspunktet skal ivaretas av kvalifiserte foretak. Ønsker du å få profesjonell bistand fra pionerene innen byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for tilbud på bistand til din byggesøknad for hytte.

 

Byggesøknad for hytte – ansvar og fagområder

Innholdet i byggesøknaden, og prosessen for øvrig, er veldig lik saksgangen og arbeidet med bygging av ny helårsbolig. Se denne linken for mer om saksgangen ved slike byggesøknader: Byggesøknad for bolig

Oppføring av ny hytte (fritidsbolig) er et ansvarsbelagt tiltak (byggeprosjekt). Dette betyr normalt at kvalifiserte foretak skal ivareta alle oppgaver i tiltaket. Ved behandling av byggesøknaden skal kommunen påse at byggesøknad, prosjektering (PRO / skriftlig planlegging) og utførelse (UTF) er dekket med ansvar. Utgangspunkt er at alle fagområder håndteres av kvalifiserte foretak som kan erklære ansvarsrett i prosjektet. Alternativet er at tiltakshaver selv søker personlig ansvarsrett som selvbygger for ett eller flere fagområder. At man innehar ansvaret som selvbygger er ikke ensbetydende med at man må utføre arbeidet selv.

Fagområdene i en slik søknad er normalt delt opp slik:

 • Ansvarlig søker (SØK)
 • Arkitektonisk utforming (PRO)
 • Oppmåling (PRO)
 • Plassering (UTF)
 • Grunnarbeid (PRO og UTF)
 • Byggeteknikk (mur, tre etc.)
  • Konstruksjonssikkerhet (PRO)
  • Bygningsfysikk (PRO)
  • Våtrom (PRO og UTF)
 • Mur- og tømrerarbeid (UTF)
 • Utvendig vann og avløp (PRO og UTF)
 • Innvendig sanitær (PRO og UTF)

(Byggesøknad for hytte med kun én boenhet)


Øvrige fagområder som kan være aktuelle er:

 • Støyisolering (PRO og UTF)
 • Brannkonsept (PRO)
 • Vannbåren varme (PRO og UTF)
 • Gassanlegg (PRO og UTF)

MERK: Obligatorisk krav om uavhengig kontroll gjelder kun for hytter med mer enn én bruksenhet.

Byggesøknad for hytte – vedlegg

Søknad om tillatelse til tiltak (byggeblankett 5174) skal ha følgende vedlegg:

Flere vedlegg kan være nødvendig i enkelte tiltak og må vurderes av ansvarlig søker for tiltaket.

Kontakt Fram Ingeniørkontor i dag for et tilbud på byggesøknad.