Byggesøknad for terrasse

Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for terrasse. Spørsmål eller kommentar til innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Byggesøknad for terrasse – definisjoner

En terrasse defineres slik av Direktoratet for byggkvalitet:

«Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting, og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.» – DIBK.

En terrasse må ikke forveksles med veranda eller balkong.

Terrasse unntatt søknadsplikt

Byggesøknad for terrasse - høydebegrensninger

Bygging av terrasse kan være unntatt søknadsplikt. For at dette skal gjelde må man passe på at terrassegulvet ikke er høyere enn 0,5 meter, normalt regnet fra terrengets gjennomsnittshøyde rundt terrassen (se bilde). En slik terrasse inngår ikke i begrepet «tiltak», og faller dermed utenfor lovens krav og bestemmelser. Avstandsbestemmelsene i plan- og bygningslovens § 29-4 gjelder ikke for en terrasse unntatt søknadsplikt (veiledning til SAK10 § 4-1, bokstav b).

OBS: Lokale bestemmelser (kommuneplanens arealdel og/eller reguleringsplan) kan inneholde begrensninger ut over dette.

Tips: Kontakt kommunen for å avklare om din terrasse er unntatt søknadsplikt.

Byggesøknad for mindre terrasser

Skal du bygge en terrasse som er over 0,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå, og opp til overkant dekke, må denne omsøkes. Innholdet i en byggesøknad for terrasse i denne kategorien kan variere noe, men som regel ser oppsettet slik ut:

En terrasse i denne kategorien er underlagt alle bestemmelser i både lov og forskrift. Dette betyr at du blant annet må undersøke følgende:

  • Tillatt utnyttelse på eiendommen
  • Minste avstand fra terrasse til eiendomsgrense
  • Minste avstand fra terrasse til veg/sporveg

OBS: Byggesøknad for terrasse i denne kategorien gjelder kun for terrasser opp til 70 m2.

Byggesøknad for større terrasser

Skal du bygge en terrasse som er over 0,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå, og opp til overkant dekke, og den i tillegg er over en viss størrelse, vil den være søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak. Dette betyr at du i utgangspunktet må overlate prosjektering (skriftlig planlegging), byggesøknad og utførelse til kvalifiserte foretak. Dersom terrassen skal tilhøre en enebolig vil du kunne søke om personlig ansvarsrett som selvbygger.

Om din terrasse skal bygges i tilknytning til bolig (tilbygg) vil kravet til ansvarsrett(er) starte på >50 m2.

Om din terrasse skal være frittliggende vil kravet til ansvarsrett(er) starte på >70 m2.

Innholdet i en byggesøknad for terrasse i denne kategorien kan variere noe, men som regel ser oppsettet slik ut:

Kontakt Fram Ingeniørkontor AS om du ønsker et tilbud på tegning, prosjektering og byggesøknad for terrasse.

Klikk deg gjerne rundt på nettsiden for å lese mer om byggesøknad