Kan du bygge uten å søke?

De nye byggereglene trådte i kraft 1. juli 2015. Målet er å unnta mindre tiltak fra søknadsplikt, og samtidig sikre en kontrollert utbygging.

Kan du bygge uten å søke?

De fleste vil ikke kunne benytte seg av de nye forenklingene. Det er mange faktorer å ta med i betraktningen her; avstand til veg og sporveg, tillatt utnyttelse av tomten, avstand til vann- og avløpsledninger, samt kravene til brannsikring –  bare for å nevne noe. Å bygge i strid med gjeldende lovverk kan fort bli en kostbar affære, og kan i ytterste konsekvens føre til pålegg om riving av tiltaket.

OBS: Fram Ingeniørkontor AS mottar daglig mangle henvendelser med spørsmål om de nye byggereglene, men muligheten for å kunne bygge uten å søke er ikke noe vi kan vurdere per telefon.

For å kunne vurdere om du kan benytte deg av de nye byggereglene må vi ha tilgang til følgende:

  • Enkle skisser av det ønskede tiltaket
  • Ønsket plassering på tomt
  • Gjeldende plan for området.

 

Se følgende artikler for mer informasjon om tiltak som er unntatt søknadsplikt:

Byggesøknad for tilbygg

Byggesøknad for garasje

Kontakt oss i dag for å se om du kan bygge uten å søke.