Våre tjenester

Ansvarlig søker

Rollen som søker er vårt største satsningsområde. Gjennom lengre erfaring fra kommunal saksbehandling kjenner vi kommune-norge godt. Vi innehar sentral godkjenning for denne funksjonen, og vi kan være ansvarlig søker for byggeprosjekter over hele landet.

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning innen byggesak og prosjektering.

Tegneoppdrag

Fram Ingeniørkontor AS tilbyr tjenester innen arkitektur for kunder i hele Norge. Her kan vi bidra fra første idé til komplette tegninger. Vi gir fast pris på alle tegne- og arkitektoppdrag.

Ansvarlig prosjekterende

Fram Ingeniørkontor er sentralt godkjent for de fleste prosjekteringsområder. Slik prosjektering og dokumentasjon må foreligge for å få innvilget byggetillatelse fra kommunen. Vi innehar sentral godkjenning for alle fagområder vi prosjekterer.