Byggesak

Byggesak

Vi i Fram Ingeniørkontor har som mål å være den foretrukne aktøren på alt innen byggesak. Vårt overordnede mål er at byggesaken skal oppleves forutsigbar og ryddig av alle involverte parter, slik at både du og kommunen sparer tid og penger.
FRAM er til enhver tid engasjert i mange byggesaker med varierende størrelse og kompleksitet – alt ifra små garasjer til større forretningsbygg og leilighetskomplekser.

Hva er egentlig byggesak?

Arbeidet med utforming av byggesøknader, samt bygningsmyndighetenes behandling av denne, kalles «byggesak». Vi velger å ikke legge prosjektering (planlegging av et fagområde) inn under begrepet byggesak, da en slik prosess kan avsluttes før man ender opp med et ferdig planlagt tiltak (byggeprosjekt), og som derfor heller ikke omsøkes.

Normalt deles prosessen med byggesak i følgende tre trinn:

 1. Ansvarlig søker iverksetter prosessen med byggesaken. Dette innebærer blant annet å:
  • samle og gjennomgå relevant informasjon, herunder:
   • plan-, snitt- og fasadetegninger
   • utomhusplan og situasjonskart
   • gjeldende planstatus (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, etc)
   • referat fra forhåndskonferanse
   • opplysninger fra tiltakshaver og prosjekterende aktører
  • utforme og sende ut komplette nabovarsler til berørte naboer og gjenboere, samt motta og besvare eventuelle spørsmål fra naboer. Om søker mottar merknader til byggesaken vil det lages et tilsvar
  • dialog med øvrige ansvarlige aktører i tiltaket for å avklare ansvarsområder
  • utforming av byggesøknaden og innsending av denne
 2. Kommunen behandler byggesaken. Dette innbefatter blant annet:
  • gjennomgang av innsendt informasjon, som for eksempel:
   • plan-, snitt- og fasadetegninger
   • utomhusplan og situasjonskart
   • gjeldende planstatus (kommuneplan, reguleringsplan, bebyggelsesplan, etc)
   • referat fra forhåndskonferanse
   • opplysninger fra ansvarlig søker og prosjekterende aktører
  • samordning mot øvrige myndigheter for å innhente uttalelser og nødvendige tillatelser.
  • utforming av vedtak
 3. Ansvarlig søker mottar og håndterer vedtak fra kommunen, og alt etter vedtakets innhold vil søker deretter:
  • videreformidle tillatelse til alle parter i saken, eller
  • videreformidle avslag, og eventuelt gjennomføre en klagesaksgang.

Byggesak – kunnskap i alle ledd

Vi i FRAM har solid erfaring på alt innen fagområdet byggesak, og våre ansatte har bakgrunn fra både privat og offentlig sektor. Gjennom mange år har vi vært engasjert i en stor mengde ulike og tildels komplekse byggesaker. Vi mener dette skiller oss ut fra våre konkurrenter, og vi ønsker at du som kunde vil oppleve forskjellen.

Med FRAM som ansvarlig søker vil dere oppleve kunnskap og erfaring i alle ledd – fra første henvendelse og frem til ferdigattest. Byggesak er vårt fremste fagområde, og her ønsker vi å bli oppfattet som ryddige og løsningsorienterte.

Byggesak – hva vi tilbyr

Fram Ingeniørkontor tilbyr rollen som ansvarlig søker i tiltaksklasse 1 og 2 for utvalgte prosjekter, samt rådgivning for både private aktører og bedrifter. I rollen som ansvarlig søker sørger vi for alt som byggesaksforskriften legger inn under søkers ansvar.

I de aller fleste prosjekter gir vi fast pris på de obligatoriske delene av byggesøknaden, samt fast pris på eventuelle uforutsette elementer. Vi erfarer at våre kunder ikke får økonomiske overraskelser i forholdet til oss, og det akter vi å fortsette med. Be oss om et tilbud på din byggesøknad i dag!

Les mer om byggesøknad i vårt artikkelarkiv
Klikk deg rundt på nettsiden vår for å lese mer om byggesøknad