Prosjektering

Prosjektering

Fram Ingeniørkontor tilbyr prosjektering av flere fagområder som er obligatorisk i byggesaker. Med relevant og formell kompetanse er vi en trygg og stabil aktør innen følgende fagområder:

  • Arkitektonisk utforming
  • Veg-, utearealer og landskapsutforming
  • Bygningsfysikk
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Brannkonsept
  • Oppmåling
  • Miljøsanering

 

Som ansvarlig prosjekterende arbeider vi normalt etter faste priser. Prisene avhenger av tiltakets kompleksitet og vanskelighetsgrad.