Arkitektur

Fram Ingeniørkontor kan være ansvarlig for fagområdet arkitektur i de fleste byggeprosjekter. Arkitekter og tekniske tegnere ser muligheter for de fleste eiendommer. Ved å benytte seg av en profesjonell tegner får man et unikt bygg som også er godt tilpasset omgivelsene.

FRAM har dyktige tegnere som kan gjøre idéer til virkelighet. Våre tegnere leverer tegninger av høy kvalitet – nøyaktig, detaljert og kreativt!

I prosjektere med krav til ansvarsretter kan vi være ansvarlig prosjekterende for arkitektur, i tillegg til de fleste andre fagområdene i prosjektet.

Tegninger – hva vi leverer

De fleste av våre kunder ønsker først en rådgivningstime med en tegner for å få vurdert sine muligheter og for å finne frem til de beste løsningene. Deretter kan vi tilby følgende tjenester til faste priser:

  • Fasadetegninger
  • Plantegninger
  • Snittegninger
  • Arbeidstegninger
  • Perspektivtegninger
  • Arbeidsbeskrivelser