Unntatt søknadsplikt – Kan du bygge uten å søke?

De nye byggereglene om unntatt søknadsplikt trådte i kraft 1. juli 2015. Fra 1. mai 2021 ble unntakene utvidet. Målet er å unnta mindre tiltak fra søknadsplikt.

Bilder i artikkelen er hentet fra www.dibk.no

Unntatt søknadsplikt – Kan du bygge uten å søke?

De fleste vil ikke kunne benytte seg av de nye forenklingene uten først å gå veien om dispensasjon. Det er mange forhold som her skal vurderes; avstand til veg og sporveg, tillatt utnyttelse av tomten, Unntatt søknadsplikt - Storavstand til vann- og avløpsledninger, samt kravene til brannsikring – bare for å nevne noen. Å bygge i strid med gjeldende lovverk kan fort bli en kostbar affære, og kan i ytterste konsekvens føre til pålegg om riving av tiltaket.

Trenger du å få vurdert om ditt byggeprosjekt er avhengig av dispensasjon? Dette kalles gjerne en forenklet plananalyse, og da vurderes et planlagt prosjekt tiltak opp mot gjeldende nasjonale og lokale forskrifter. Vi i Fram Ingeniørkontor AS tilbyr plananalyse for ditt prosjekt – stort eller lite. Besøk oss gjerne på vår nettside www.framingenior.no

For å kunne vurdere om du kan bygge uten først å søke dispensasjon må vi ha tilgang til følgende:

  • Enkle og målsatte skisser av det ønskede tiltaket
  • Ønsket plassering på tomt
  • Gjeldende plankart og planbestemmelser for området

Se følgende artikler for mer informasjon om tiltak som er unntatt søknadsplikt:

Byggesøknad for tilbygg

Byggesøknad for garasje og uthus

2 kommentarer om “Unntatt søknadsplikt – Kan du bygge uten å søke?

  1. Vi tenker å lage ny bolig med kjeller. Hvis kjeller har separat inngang uten bad og kjøkken , trenger vi ekstra parkering plass? Vi lurer på hvor mange parkeringer må vi ha …? Hva er reglene på dette i Oslo kommune?

    1. Hei Designogestetikk. Kravet til parkering øker parallelt med antall boenheter som opprettes. En boenhet er ikke selvstendig om den mangler bad og/eller kjøkken. Vi vil anbefale Dere å engasjere en ansvarlig søker til dette prosjektet.

Kommentarfeltet er stengt.