Unntatt søknadsplikt – Kan du bygge uten å søke?

De nye byggereglene om unntatt søknadsplikt trådte i kraft 1. juli 2015. Målet er å unnta mindre tiltak fra søknadsplikt, og samtidig sikre en kontrollert utbygging.

Bilder i artikkelen er hentet fra www.dibk.no

Trenger du å få vurdert om ditt byggeprosjekt er unntatt søknadsplikt? Dette kalles gjerne en forenklet plananalyse, og da vurderes et konkret tiltak opp mot gjeldende nasjonale og lokale forskrifter. Vi i Fram Ingeniørkontor AS tilbyr plananalyse for din eiendom. Besøk oss gjerne på vår nettside: www.framingenior.no

Unntatt søknadsplikt – Kan du bygge uten å søke?

De fleste vil ikke kunne benytte seg av de nye forenklingene. Det er mange faktorer å ta med i betraktningen her; avstand til veg og sporveg, tillatt utnyttelse av tomten, Unntatt søknadsplikt - Storavstand til vann- og avløpsledninger, samt kravene til brannsikring – bare for å nevne noe. Å bygge i strid med gjeldende lovverk kan fort bli en kostbar affære, og kan i ytterste konsekvens føre til pålegg om riving av tiltaket.

OBS: Fram Ingeniørkontor AS mottar daglig mange henvendelser med spørsmål om aktuelle tiltak kan unntas søknadsplikt, men muligheten for å kunne bygge uten å søke er ikke noe vi kan avklare per telefon.

For å kunne vurdere om du kan benytte deg av unntakene for søknadsplikt må vi ha tilgang til følgende:

  • Enkle og målsatte skisser av det ønskede tiltaket
  • Ønsket plassering på tomt
  • Gjeldende plan for området.

Se følgende artikler for mer informasjon om tiltak som er unntatt søknadsplikt:

Byggesøknad for tilbygg

Byggesøknad for garasje og uthus