Byggesøknad for påbygg

Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for påbygg.

Ønsker du å få profesjonell bistand fra pionerene innen byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for tilbud på bistand til din byggesøknad.

 

Hva er et påbygg?

Påbygg er et søknadspliktig tiltak der man bygger i høyden over eksisterende areal, og der det bebygde arealet (BYA) ikke økes. Påbygg må ikke forveksles med tilbygg, der man øker byggverkets BYA.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl. § 20-3) er påbygg søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak. I praksis betyr dette at kvalifiserte foretak må ta ansvaret for byggesøknad, prosjektering og utførelse. Enkelte påbygg stiller også krav til uavhengig kontroll.

 

Hva, hvor og hvem

For å kunne godkjenne en byggesøknad for påbygg må kommunen vite HVA som skal bygges, HVOR det skal bygges, og HVEM som skal ha ansvaret.

Målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger gir kommunen et bilde av hva som skal bygges. Tegningene skal være i målestokk, samt inneholde alle opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne vurdere tiltaket opp mot gjeldende bestemmelser (reguleringsplan og/eller kommuneplanens arealdel).Byggesøknad for påbygg

Inntegnet situasjonskart med alle nødvendige mål viser hvor tiltaket skal plasseres på eiendommen. Situasjonskartet må være godkjent for byggesøknad, og ikke eldre enn 1 år.

Gjennomføringsplan og erklæringer om ansvarsrett viser hvem som skal prosjektere (skriftlig planlegge), utføre og eventuelt kontrollere tiltaket.

 

Byggesøknad for påbygg – aktuelle fagområder

Følgende fagområder er vanlige i en byggesøknad for påbygg:

 • Byggesak
 •  Prosjektering:
  • Arkitektonisk utforming (estetikk)
  • Byggetekniske arbeider i tre, stål og betong
  • Våtrom
 • Utførelse
  • Tømrerarbeid
  • Murerarbeid
  • Våtrom
 • Uavhengig kontroll
  • Fuktsikring av våtrom

 

Byggesøknad for påbygg – hva skal byggesøknaden inneholde?

Byggesøknaden vil normalt inneholde følgende (trykk på linkene for nedlastbare byggeblanketter):

 

Ønsker du bistand til byggesaksprosessen? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for hjelp til tegning, prosjektering og byggesøknad.

40 kommentarer om “Byggesøknad for påbygg

 1. Hei. Jeg har fylt ut en byggesøknad for min fremtidge påbygg,men en «forståsegpåer» i familien hevder at dette i realiteten er et tilbygg. Jeg bygger (skal bygge) ut kun på den ene siden, og dette «kobles» til huset med en ark/kvist. Er det da tilbygg eller påbygg????

  1. Hei og takk for Dere kommentar. I de fleste tilfeller vil dette kunne omsøkes som et tilbygg, men dette er opp til kommunen å avgjøre. I en nylig byggesak sendte vi en lignende forespørsel til Direktoratet for byggkvalitet (DIBK), og vi fikk et noe diffust svar tilbake:

   «Direktoratet for byggkvalitet vurderer ikke enkeltsaker eller konkrete løsninger, men kan gi generelle svar på fortolkning av regelverket. Egentlig finnes det ikke noen klare definisjon av påbygg/ tilbygg, men Kartverket har noen definisjoner. Generelt defineres utvidelsen av en bygning i høyden som et påbygg, dvs. bygningsdel bygd på eksisterende bygg. En bygningsdel som kommer på siden av eksisterende bygg, eller i dens forlengelse kalles tilbygg. Den bygningsdelen som tilbygges må vurderes i sin helhet og defineres som et tilbygg eller et påbygg«.

   Vi anbefaler å be kommunen gi en konkret vurdering av den aktuelle byggesaken.

   Administrator

   1. Hei, er I ferd med å bygge 1 vinterhage under altan til en firemannsbolig / underbygg, arealet blir ca 12 kvadrat , er dette søknads pliktig?

    1. Hei Gudmund Konradsen. Underbygg er alltid søknadspliktig. Da dette er en firemannsbolig må du sette arbeidet bort til kvalifiserte foretak. I dette tiltaket kan du ikke gis ansvarsrett som selvbygger. Lykke til med prosjektet.

 2. Hva er et følgebrev, hva skal brevet inneholde? Jeg har spurt rundt og får en følelse at de tror jeg er full:)

  1. Hei og takk for Deres kommentar. Følgebrevet gir en kort beskrivelse av hva søknaden inneholder.

   Administrator

 3. Hei! Vi skal bygge carport på ca. 25 kvadrat i tillegg til garasjen, må det søkes om det?

  1. Hei og takk for Deres kommentar. Dette er søknadspliktig iht. plan- og bygningslovens § 20-2.

   Rådgiver

 4. Hei.

  Jeg har et påbygg på en enebolig som forrige eier ikke søkte om. Det litt spesielle her er at påbygget ligger på grunnplan. Det er kun snakk om et rom på ca 15 kvm. Deler av rommet var tidligere en utebod som nå er omgjort, og rommet er også trukket videre inn under noe av verandaen vår. Alt ligger på bakkenivå, og under eksisterende takkonstruksjon.

  Hvordan bør dette tolkes. Er det da et tilbygg eller et påbygg? Jeg har gjerne lyst til å rette opp i «gamle synder», men vet ikke helt hva jeg skal søke om.

  1. Hei Stig. Av det du skriver vil dette bli definert som et underbygg (man bygger under eksisterende konstruksjon) og som en bruksendring (man endrer bruken av et areal). Dette kan trolig omsøkes som ett tiltak, men da etter Plan- og bygningslovens § 20-1; søknad med ansvarsrett. I ditt tilfelle ville jeg tatt en samtale med kommunen, for ved det å få avklart hvor enkelt dette kan gjøres.

   Rådgiver

 5. Hei!

  Vi skal sette opp en bod ved siden av huset hvor vi bor. Mellom boden og inngangspartiet skal det være tak og i tillegg skal det være en levegg, men det er åpent slik at man kan gå inn under overbygget uten å åpne en dør fra begge sider. I dag fikk vi regning fra kommunen, i tillegg til byggesaksgebyr var det gebyr for tilkobling av vann og avløp for grunnarealet av både boden og overbygget. Hva er egentlig definisjonen på et tilbygg? Hvor mye eller lite skal til før en bod er koblet nok sammen med hovedhuset til å bli klassifisert som et tilbygg. Og er det riktig at vi også skal betale tilknytningsavgift for arealet under overbygget? Har fundamentet under overbygget noe å si i denne sammenhengen?

  1. Hei og takk for Deres kommentar. Et tilbygg er en utvidelse av et byggverk der man bygger utover – altså at man øker bygningens grunnflate (BYA). Dere kan lese mer om tilbygg her: http://byggesoknad.no/relevant-informasjon/byggesoknad-tilbygg/.
   Angående gebyr for tilkobling av VA så er dette så merkelig at vi regner med det må være en tastefeil fra kommunens side. Vi regner med at Dere bor i en ene/tomannsbolig. En bolig trenger bare ett påkoblingspunkt for vann og ett for avløp. Om dere ikke har utført en ny påkoblig av VA vil vi anbefaler deg å be om en redegjørelse for dette punktet på fakturaen. Om kommunen fremdeles mener dette er riktig, og dere ikke har utført en ny påkobling, ville vi bedt om en hjemmmel for denne praksisen.
   Dere kan henvise til oss i Fram Ingeniørkontor AS; vi arbeider med opptil 350 byggesaker i året og vi har aldri før sett at kommunen krever ny/egen tilkobling av VA for et slikt tilbygg. Lykke til i prosessen.

   Rådgiver

 6. Hei,
  Vi bor i en enebolig med skråtak. På den ene siden er taket løftet i en «ark» midt på, og vi ønsker å forlenge denne i begge ender, slik at vi i realiteten får rette vegger i andre etasje i hele den ene langsiden av huset.

  Er dette et påbygg eller et tilbygg? Og har dere mulighet til å bistå i tegning, prosjektering og søknadsprosess?

  1. Hei og takk for deres henvendelse. Dette er å regne som et påbygg; hadde man derimot bygget utenfor hovedhisets veggliv kunne man sett annerledes på det. Send oss et vink på e-post så skal vi få gitt dere en pris på dette arbeidet. E-posten sendes til post@byggesoknad.no

   Rådgiver

 7. Jeg har en markterasse/plattning som jeg ønsker å delvis overbygge (ca 2 x 5 m). Overbygget vil ikke øke «fotavtrykket» eller BYA slik jeg tolker reglene. Dette vil også bli en forlengelse (utstikker) av en utvendig terasse som ligger over/i bakkant av markterassen slik at den «øvre» terassen blir utvidet med tilsvarende areal. Er dette et tilbygg som må søkes om?

  1. Hei. Grad av Utnytting gir veileding om hvordan man beregner BYA og BRA. Slik Dere beskriver tiltaket er det sannsynlig at BYA økes, og dersom taket er understøttet av søyler vil også BRA økes. Tiltaket er søknadspliktig.

   Rådgiver

 8. Lurte på når man skal søke om påbygg av en ekstra etasje på en vertikaldelt tomannsbolig med separate gårds og bruksnummer om man da må levere to søknader. En for hver enhet?

  1. Hei. Normalt kan dette omsøkes i én søknad. Vi har ikke opplevd at en kommune har forlangt 2 søknader for tilsvarende tiltak.

   Rådgiver

 9. Hei! Vi ønsker å bygge en 2.etasje på ettplanshus. Møne- og gesimshøyde antar vi ikke at blir en utfordring, men er usikre på om avstanden til nabohuset kan bli et problem. Idag er det kun ca.1,5m mellom husene (vår tomt går inn på deres hus). Vil dette være et hinder for at vi får lov til å bygge på?

  1. Hei Anna. Når man bygger boenheter så nære hverandre vil det stilles krav til brannsikring mellom enhetene. Om dagens krav til brannsikring oppfylles bør det være en grei sak å få godkjent dette påbygget, i og med at grunnflaten forblir slik den er nå.

 10. Hei! Vet ikke hvor smart dette er, men uansett: Hvis jeg skal bygge på en etasje, men ikke skal bruke det til varig oppholdsrom (bod, hobbyrom, teknisk rom) – hvor mye lettere er det å få gjennomført tiltaket da? Jeg tenker på krav til søknad, krav til byggteknisk (Tek10)? Og vil det da være en teoretisk mulighet til å få ansvarsretten selv?

  1. Hei Lars Jensen. Søknadsarbeidet påvirkes ikke etter hvilke rom påbygget skal inneholde. Et påbygg er alltid ansvarsbelagt, og det er de ytre rammene som avgjør om påbygget kan godkjennes.

 11. Hei, vi vurderer tilbygg vs påbygg, påbygg gir oss mer kvm. Vi har et ettetasjes hus på ca 100 kvm fra slutten av 60 tallet, men i reguleringsplanen er maks gesimshøyde 5,5 meter, vil det bli et problem? Tenker kanskje flatt tak..

 12. Ved flatt tak med parapet 30 cm kan man legge flytende terrasseplatt som ikke overskrider høyden på parapetet med transparent rekkverk har du en fin takterrasse! Dette kan ikke regnes som påbygg jmf alle regler da gesimshøyden ikke økes! Regjeringen har også sagt at transparent rekkverk ikke teller med i gesimsberegning.

  1. Hei «johnroger», og takk for din kommentar. Vedrørende gesimshøyde ved flatt tak med parapet på inntil 30 cm, er det gitt følgende veiledning:

   «Åpent transparent (spiler, glass e.l.) rekkverk får ingen konsekvens for gesimsfastsettelsen. Dette forutsetter imidlertid at rekkverket ikke monteres i flukt med eller ligger på utsiden av fasadelivet. Det vil si at rekkverket må være tilbaketrukket på gesimsens takside.»

   Merk at spørsmålet om fasadeendring kan bli aktuelt ved etablering av takterrasser. Bygnings bruttoareal (BTA) endres, og kan dermed utløse søknadsplikt.

   1. Hei! ja! du er helt i tråd med hva jeg mener også. Påbygg kan det ikke være. Hvordan kan det utløse søknadsplikt? Mener dersom bruttoarealet økes. Vi har 15% utnyttelsesgrad hos oss men det er Bya.
    Vet kommunen mente at dersom vi skulle montere utvendig trapp (vindel fra bakkenivå eller fra veranda) at dette medførte fasadeendring og måtte søkes om, Det er vel riktig?
    Takk for svar!
    Mvh
    John Markussen

    1. Hei igjen, «johnroger». Noen kommuner vil si at det å montere rekkverk er en søknadspliktig fasadeendring. Vi anbefaler å rådføre seg med kommunen for å unngå misforståelser.

     1. Ja! jeg sendte de samme spørsmål som du besvarte for over 3 uker siden, med at det ikke kan være definert som påbygg under parapet.. etc. har ikke hørt et eneste kvekk fra kommunen. Er det noen spesielle regler for montering av vindeltrapp utvendig? takk for fantastiske svar du gir!

 13. Hei, jeg har en hytte på omlag 35m2 og har planer om å bytte på ca 12-13m2. Tilbygget skal inneholde et baderom (hytta har ikke innlagt vann, og tanken er å sette inn en «bæsj-and-carry» slik at vi slipper å gå ut på do om natta), et soverom og en yttergang. Trenger jeg da å søke om tillatelse. Vil man si at soverommet er «rom for varig opphold» og baderommet er våtrom?

 14. Hei!
  Vi har en familiedrevet bygård i Oslo vernet etter PBL. Bygget må nå ha helt nytt skråtak, og vi har bestemt oss for å se på muligheten for etasje påbygg eller evt en takterrasse. Siden dette uansett blir en kostnad vi må ta, kan det være lurt å gjøre det om til en investering. Tror dere det er verdt bryet mtp. PBL? Det blir jo en omfattende jobb og kostnad bare å komme seg til ferdig søknad?

  1. Hei Inge, og takk for Deres kommentar. Svaret på dette spørsmålet faller utenfor vårt kompetansefelt. Gjeldende bestemmelser for området, samt en meglers uttalelse, er det som vil gi Dere de beste forutsetninger for om dette er å anbefale.

 15. Hei,
  Vi bor i et fantastisk sameie med gode naboer, der vi trives veldig godt. Problemet er bare at vi føler at vi har noe begrenset med plass og ønsker hvite hvilke muligheter vi har for og eventuellt lage et påbygg i høyden på våres leilighet (da dette fysiskt er mulig i våres situasjon)

  Takk for svar!
  Mvh
  Rickard

  1. Hei Rickard. I artikkelen finner du svar på hvordan saksgangen er for slike tiltak. Det må engasjeres en ansvarlig søker, samt et ansvarlig foretak for alle andre oppgaver i prosjektet. Send en henvendelse til oss via vårt kontaktskjema om det ønskes et tilbud fra oss.

 16. Hei,
  Jeg ønsker å bygge en altan over eksisterende bod/skråtak som er knyttet til bolig. Dvs, endre takvinkel på skråtak til flatt, med terassedekk oppå. Størrelsen er ca 15m2. Er dette søknadspliktig som påbygg, fasadeendring eller fritatt fra søknad da det er allerede bygget på dette arealet?

 17. Hei. Jeg har lyst til å utvide garasjen så jeg får plass til 1 bil til. Garasjen er i dag på 40kvm. Garasjen blir da over 50kvm. Har snakket litt med kommunen, fikk vite at det skulle gå greit. Men at siden det er mindre enn 1 meter til nabogrensen at det kom inn brannforskrifter, at det ville bli dyrt. For litt tid siden var madammen og snakket med de. Men da var det en annen person. Vedkommende sa at jeg ikke fikk lov til å bygge over 50kvm pga at det er under 8 meter til nabohuset.. Hva er riktig? Og er det noen forskjell på garasje tilbygg eller en carport?
  Det blir uansett søknadspliktig, da man bikker over med utnyttelsesgraden.

Kommentarfeltet er stengt.