Byggesøknad for påbygg

Artikkelen gir informasjon om de regler som gjelder ved innsendelse av byggesøknad for påbygg.

Spørsmål eller mening om innholdet? Legg igjen en kommentar nederst på siden.

Ønsker du bistand til din byggesak? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for bistand til din byggesak.

Hva er et påbygg?

Påbygg er et søknadspliktig tiltak der man bygger i høyden over eksisterende areal, og der det bebygde arealet (BYA) ikke økes. Påbygg må ikke forveksles med tilbygg, der man øker byggverkets BYA.

I henhold til plan- og bygningsloven (pbl. § 20-3) er påbygg søknadspliktig med krav til ansvarlige foretak. I praksis betyr dette at kvalifiserte foretak må ta ansvaret for byggesøknad, prosjektering og utførelse. Enkelte påbygg stiller også krav til uavhengig kontroll.

Byggesøknad for påbygg – HVA, HVOR og HVEM

For å kunne godkjenne en byggesøknad for påbygg må kommunen vite HVA som skal bygges, HVOR det skal bygges, og HVEM som skal ha ansvaret.

Målsatte plan-, snitt- og fasadetegninger gir kommunen et bilde av hva som skal bygges. Tegningene skal være i målestokk, samt inneholde alle opplysninger som er nødvendig for at kommunen skal kunne vurdere tiltaket opp mot gjeldende bestemmelser (reguleringsplan og/eller kommuneplanens arealdel).Byggesøknad for påbygg

Inntegnet situasjonskart med alle nødvendige mål viser hvor tiltaket skal plasseres på eiendommen. Situasjonskartet må være godkjent for byggesøknad, og ikke eldre enn 1 år.

Gjennomføringsplan og erklæringer om ansvarsrett viser hvem som skal prosjektere (skriftlig planlegge), utføre og eventuelt kontrollere tiltaket.

Byggesøknad for påbygg – aktuelle fagområder

Følgende fagområder er vanlige i en byggesøknad for påbygg:

 • Byggesak
 •  Prosjektering:
  • Arkitektonisk utforming (estetikk)
  • Byggetekniske arbeider i tre, stål og betong
  • Våtrom
 • Utførelse
  • Tømrerarbeid
  • Murerarbeid
  • Våtrom
 • Uavhengig kontroll
  • Fuktsikring av våtrom

Byggesøknad for påbygg – hva skal byggesøknaden inneholde?

Byggesøknaden vil normalt inneholde følgende (trykk på linkene for nedlastbare byggeblanketter):

Ønsker du bistand til byggesaksprosessen? Kontakt Fram Ingeniørkontor AS for hjelp til tegning, prosjektering og byggesøknad.